Sommerdugnad

Lørdag 18.juni er det med stor glede at vi kan invitere til åpen felles sommerdugnad for første gang på to år.

Vel møtt til Credo Dugnad lørdag 18.juni 2022!
Ordne-, rydde- og vaske-dugnad med godt, gammeldags dugnadsfellesskap

Kjære medarbeidere i Credo!Menighets-dugnad hører med, og nå har tiden kommet! Målet er reine, ryddige og velfungerende lokaler og innredning for det kommende året. 

En viktig del av dugnaden er også fellesskapet rundt den. Og nå trenger vi ikke ta korona-hensyn! Derfor slår vi til med god, gammeldags dugnad lørdag 18. juni. Kjernetiden er 10 til 14, men man kan også begynne før/etter og/eller holde på lenger. Og alle må være med på dugnads-kaffen kl. 12 med vafler!

 

Oppgaver tildeles/velges ved ankomst, og vi regner med å ha det utstyret og de reinholds-midler som trengs. Evt. kan du ta med bøtte og arbeidshansker. Med arbeidslyst og godt humør attåt blir dette meget bra og hyggelig!

 

Menighetens folk er erfarne med slike dugnader, så vi vil bruke den enkeltes innsikt og erfaring aktivt, uten å beskrive dugnadsjobbene mer enn nødvendig. Stikkordene er å ordne, rydde og vaske etter behov og beste skjønn, både når det gjelder lokaler og inventar.

 

Vi vet enda ikke hva vårt rengjøringsfirma vil ta av dugnadsoppgavene i sin «dugnadsmåned» juli, men det skal vi ha klart til dugnadsdagen, slik at vi da konsentrerer oss om det rengjøringsfirmaet ikke kommer til å ta i juli. 

 

Det er fint å få en peiling på hvor mange vi blir på dugnaden 18. juni, så send gjerne melding om din deltakelse til Bjørn Helland 41603322.  Men du kan også møte opp uanmeldt.

 

Samme dag vil menigheten også ha bålpanne-stand på Credo-hjørnet, slik at det blir mulig å delta litt på begge deler for den som vil. Ring Bjørn Helland 41603322 eller Stig Vaulen 95299385 hvis du har spørsmål. Og plott dugnaden inn på kalenderen nå med det samme! 

 

Med vennlig hilsen

Diakonrådet og Husstyret

  • Oppdatert