Skeptikerens guide til Jesus 2

Søndag 13.januar fortsetter vi med tema om Hvem er Jesus? Stod han virkelig opp igjen?

Med inspirasjon fra trosforsvarer Stefan Gustavsson, har vi over to søndager temaet "Skeptikerens guide til Jesus". Vi ønsker å belyse to hovedtema når det gjelder Jesus; Var Jesus Gud? og Stod Jesus opp igjen? 

  • Oppdatert