Lokal forskrift frem til og med 22. juni 2021

Kort oppsummering av den lokale forskriften i Trondheim kommune som gjelder fra klokka 18.00 tirsdag 15. juni.

 • Påbud om minimum to meters avstand mellom personer som trener på treningssenter.
 • Påbud om begrensninger i deltagelse på arrangement.
 • Påbud om stopp i alkoholservering kl. 22 og ikke innslipp etter kl. 21.
 • Påbud om at alkohol kun kan serveres i forbindelse med bestilling av minimum hovedrett.
 • Serverings- og skjenkestedene med alkoholservering skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.
 • Begrensninger i deltagelse i idretts- og fritidsaktiviteter for voksne.
 • Påbud om munnbind i drosje, på kollektivtrafikk og på innendørs stasjonsområder. Ellers gjelder det en anbefaling om bruk av munnbind på andre steder der du ikke kan holde avstand.
GJELDENDE REGLER OG ANBEFALINGER

(Oppdatert 15.06.2021)

 
 
Arrangement og private sammenkomster
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder. Dette gjelder både innendørs og utendørs, og for arrangement med og uten faste plasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

 
 
Offentlige arrangement

Regler for antall deltakere er nedfelt i Covid-19-forskriften:

 • For innendørs offentlig arrangement kan inntil 50 personer delta.

 • Dersom alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser kan likevel inntil 200 personer være til stede. (Les mer under om hva som regnes som faste, tilviste plasser.)

 • Ved innendørs idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune, eller som deltar på trening, øving, prøver og lignende i samme kommune, tillates inntil 100 personer totalt, selv om disse ikke sitter på faste, tilviste plasser.

 • Ved utendørs arrangement kan inntil 200 personer delta. Det er da ikke krav om at alle skal sitte på faste plasser, men alle må holde minst 1 meter avstand.

 • På utendørs arrangement kan likevel 600 personer delta (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis alle sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

 • På arrangementer på etablerte kulturscener, der kulturarrangementet er formålet med besøket og det må kjøpes billett til forestillingen, er det tillatt å servere alkohol uten samtidig servering av mat. Alkohol skal kun serveres ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

 
 
Private sammenkomster

Antall som kan delta på private sammenkomster er regulert i Covid 19-forskriften:

 • Ved private sammenkomster (som f.eks. en bursdag, konfirmasjon eller sosial samling i forbindelse med jobb eller skole), utendørs på offentlig sted eller i lånt eller leid lokale,kan inntil 20 personer delta innendørs eller inntil 30 personer utendørs.

 • Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

 
 
Gjester i eget hjem

Antall gjester man kan ha i eget hjem er lokale anbefalinger:

 • I eget hjem anbefales det å ha maksimalt 10 gjester. Alle som ikke tilhører samme husstand bør kunne holde minst 1 meter avstand til andre.

 • Beskyttede personer kan behandles som husstandsmedlemmer, og trenger ikke telles med i det totale antallet besøkende i privat hjem. Beskyttede kan ha nær sosial kontakt med andre, men må fortsatt holde avstand til ubeskyttede i risikogruppe.

 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort og telles ikke med i det anbefalte antallet gjester.

 
 
 
 
 
Hva regnes som et arrangement?
 • Et arrangement er en sammenkomst på offentlig sted i lokaler eller utendørs arealer som leies eller lånes ut.

 • Regler for arrangement gjelder både for offentlige arrangement som er åpne for alle, og for private sammenkomster for personer som har en tilknytning til hverandre gjennom skole/barnehage, jobb, fritidsaktiviteter, familie, venner e.l.

 • Sammenkomster kun for medlemmer av samme husstand regnes ikke som et arrangement.

 • Sammenkomster i eget hjem, hage eller fritidsbolig regnes ikke som arrangement.

 • Organisert trening, øvelser, prøver og sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet regnes ikke som arrangement.

Les covid-19-forskriftens definisjon av hva som regnes som et arrangement

 
 
 
 
 
Hva regnes som faste, tilviste plasser?

Begrepet "faste, tilviste plasser" er brukt for å regulere antall personer som kan være til stede på et arrangement. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet.

Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon og kriterier arrangør bør ta hensyn til.

 
 
 
 
 
Bruk av munnbind

I Trondheim er det anbefalt å bruke munnbind der man ikke kan holde tilstrekkelig avstand til andre. Dette gjelder i butikker / kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter.

 
 
 
 
 
Hvem skal telles med i det totale antallet på arrangement?

I følge forskriften skal følgende personer ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede ved et kulturarrangement:

 • Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer.

 • Utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør.

Utøvere innenfor det frivillige kulturfeltet (som f.eks et frivillig kor eller teatergruppe) skal regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede ved arrangementet.

 • For disse gjelder samme avstandskrav ved opptreden som ved gjennomføring av øvelser/fritidsaktiviteter.

 • Dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år er unntatt fra avstandskravet når de opptrer dersom de ellers trener eller øver sammen.

 • Kravet om faste tilviste sitteplasser gjelder for publikum. De som opptrer trenger ikke å sitte på faste plasser dersom dette er til hinder for opptredenen, selv om de skal regnes med i totalantallet personer til stede.

Hva med vaksinerte?

På offentlige arrangement og private sammenkomster i offentlige lokaler (serveringssteder, leid/lånt lokale) gjelder samme regler for vaksinerte som for de som ikke er vaksinert. Vaksinerte skal da telles med i det totale antallet som kan være til stede.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du spørsmål om smittevern og gjeldende regler for kultur- og fritidsaktiviteter?

Kontakt kommunen på e-post: korona.arrangement@trondheim.kommune.no

Se også kommunens samleside for koronainformasjon