Samlivshelg "TID FOR TO" er utsatt

Samlivshelgen er dessverre utsatt til høsten pga for få påmeldinger.

Vi anbefaler alle par i menigheten til allerede nå å huke av denne helgen i kalenderen. All undervisning vil foregå i Credo. Tonje og Dag vil tale på søndagens gudstjeneste 22.mai.

PAR-RETREAT

Ønsker dere å styrke forholdet og investere i eget ekteskap? Er dere i etableringsfasen og behøver gode verktøy for å sammen

skape den framtida dere drømmer om? Eller har dere etter mange år havnet i et mønster som gjør at ekteskapet ikke lenger er like fantastisk?

Vi inviterer til et verdibasert parkurs med Tonje og Dag William Haugeto Stang. Tonje og Dag William tilhører Oslo Vineyard og er kjent for å være personlige, faglig sterke og har en lett tilgjengelig og engasjerende form på underrvisningene. Les mer om Tonje og Dag William her: http://vilvekst.no/

TID FOR TO

Temaer som kommer til å bli tatt opp er blant annet:
* EN TRETVINNET TRÅD - når limet ikke lenger er avhengighet

* GOD KOMMUNIKASJON - en nøkkel til forståelse

* DEN NØDVENDIGE SAMTALEN - hvordan håndtere konlfikter
Det vil bli en viktig og inspirernde, jordnær og nyttig weekend med tid til å møte Jesus, deg selv og din kjæreste gjennom undervisning i kombinasjon med parsamtaler og grupper der dere jobber med par-relaterte oppgaver underveis

TID OG STED, PÅMELDING og PRIS
Fredag 20.mai kl.19.00-22:00
Lørdag 21.mai kl.09:00-22:00
Søndag 22.mai kl.09:00-13:00

STED: Credo Frikirke

PRIS: Kr 1750 pr par (inkl. kursmateriell og all servering). Alle forholdsregler ifbm smittevern tas. Menighetene vil være med å subsidiere par-retreatet for alle som trenger litt økonomisk bistand. Snakk med pastoren din.
KONTAKTPERSON:

Dag William Stang: www.website.com.  922 29 644 dagwhstang@gmail.com

PÅMELDING: vineyardbooking.no. PÅMELDINGSFRIST: 13.mai

  • Oppdatert