Ruts bok - for ei dame hun var!

Vi nærmer oss advent og jul. Iden forbindelse vil vi fordype oss i historien til Davids oldemor, Rut.

Rut er kalt Det gamle testamentes Maria. Ruts bok er en liten bok med ukjent forfatter, antagelig skrevet på kong Davids eller kong Salomos tid. Den er kalt en av verdenslitteraturens skjønneste perler. Selv om Rut er hovedpersonen i boken, er den like mye et vitnesbyrd om Ruts Gud og hvordan han kan lede mennesker på sin vei og gjøre dem til viktige brikker i Frelseshistorien.

  • Oppdatert