Prøvet i alt

Søndag 24.oktober samles vi til gudstjeneste med nattverd, søndagskole og kirkekaffe. I søndagsprekenen vil pastor Bjørn rette søkelyset mot et av Guds løfter.

Tema er hentet fra Hebr.4,14-16 og handler om Han som er prøvet i alt, og som derfor forstår deg. Løftet om Gud som forstår og kjenner oss, og som inviterer oss til å komme frem for nådens trone, er et av bibelens sterke løfter som bærer oss gjennom livets tunge og vanskelige dager. 

Prøvet i alt 
14     Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! 15 For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. 16 La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

  • Oppdatert