Pinsen er her

"Da Pinsedagen kom, var alle samlet..." står det i Apostlenes gjerninger. Må det også være vår målsetting!

Siden Pinsekonferansen er avlyst pga sykdom, feirer vi pinsen i Credo. Ånden skaper liv, utruster liv og forvandler liv. Pinsedagen forsvinner lett mellom alle fridagene og langhelgene i mai-juni. Men dette er ingen dag som vi må gjemme eller glemme. Dette er Kirkens fødselsdag. Vi feirer at Den Hellige Ånd nå ble tilgjengelig for alt Guds folk, og ikke lenger forbehold prestene, profetene, kongen og dommerne. Pinsedagen er Guds gode nyhet om full mobilsering i Guds rike. Uten Den Hellige Ånd vil ikke Kristus bli forkynt, trodd og etterfulgt. Ingen liv vil bli forvandlet og all tjeneste i Guds rike ville bli et ork. iMen med Ånden skjer det motsatt. Kristus blir forkynt, mennesker kommer til tro, nytt liv blir skapt og evangeliet kan nås til alle folkeslag. Kom og bli med å feire Åndens festtid.

  • Oppdatert