Pasjonsgudstjeneste

Langfredag følger vi Jesus gjennom den tyngste og mørkeste dagen i hans jordiske liv.

Tema for dagen handler om Jesu 7 ord på korset. Disse 7 setningene sammenfatter på mange måter lidelsens smerte, men også korsets gåter for oss. Gjennom veksellesing, påskens lidelsessalmer og enkle betraktninger følger vi Jesus fra Getsemane til Golgata, fra han blir tatt til fange og helt til han legges i graven.

  • Oppdatert