Ordets hørere eller gjørere?

Søndag 27. juni har vi siste gudstjeneste før sommerpogrammet overtar. Tema for gudstjenesten er hentet fra avslutningen av Bergprekenen hos Matteus.

Å være en Jesu disippel innebærer mye mer enn å lytte til hva Jesus sier. Da blir vi bare hørere. Men Jesus vil at vi skal gjøre det som er utfordringen til enhver disippel, nemlig å gjøre det som han sier. Du finner teksten for søndagen i Matteus 7, 21-29:


FALSKE DISIPLER
21 Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ 23 Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett! 
Huset bygd på fjell 
24 Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25 Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell.
   
 26 Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27 Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.»
   
 28 Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, 29 for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde.

  • Oppdatert