Ønsker du noen å snakke med?

Koronapandemien byr på mange utfordringer, bl.a. er det mange som kan kjenne på ensomhet. Når vi i tillegg får begrensede muligheter til å møtes som menighet, kan denne ensomheten lett forsterkes.

Vår daglige bibelbønnesamlinger på Whereby oppleves som en berikelse for mange, og er en god hjelp mot bl.a. ensomhet. Men hvis du har behov for noen å snakke med på tomannshånd, så vil vi minne om at det finnes det gode muligheter for. Du kan bl.a. kontakte pastor eller noen i forbønnsgruppen vår. I forbønnsgruppen har vi Jorunn Øfsti: 46464617, Arne Rygh 92622521 og Kjersti Rygh 98630518. Alle disse har taushetsplikt. Hvis du har bønnebehov som du vil melde inn til morgenbønnen, så kan du kontakte Jorunn Øfsti. 

  • Oppdatert