Økonomi og permisjoner

Selv om virksomheten i Credo nå for det meste er flyttet fra Heimdal til nettbaserte møteplasser, fortsetter alle våre utgifter å gå sin faste gang. Det gir oss noen utfordringer.

Hva med menighetens ansatte i disse koronatider?
Når det gjelder våre tre ansatt, pastor, barne- og familiearbeider og renholder, så har Frikirken sentralt besluttet at ingen menigheter burde gi noe permisjonsvarsel før etter påske. Den linjen har Credo også fulgt. Men nå, etter påske, har vi imidlertid blitt nødt til å permittere vår renholder pga frafall av faste oppgaver da vi verken har gudstjenester, møter eller utleie. Menighetens eldsteråd (som også er menighetens arbeidsgivere) har besluttet at inntil videre vi ikke barne- og familiearbeider Gemmalyn og pastor Bjørn bli permittert. Dette skyldes delvis at de bruker masse tid på nettoppgaver og nettmøter for menigheten, samtidig som de har fått noen alternative oppgaver. Dette er helt i tråd med Frikirkens anbefalinger.

Hva med menighetens økonomi?
Nesten alle sider ved samfunnet har merket at pandemien har påført virksomheter store økonomiske tap eller utfordringer. Credo slipper dessverre ikke unna dette. Men menighetens medlemmer vil i starten på mai bli orientert om dette. Det vi kan si pr idag er at vi har et ganske ambisøst budsjett for 2020. Selv om givertjenesten synes å være ganske stabil til nå,  mister vi ukentlig kollekter på våre gudstjenester og taper viktige inntekter ved utleie. Uten gudstjenester og andre møteplasser, utfordres vi alle derfor til trofast givertjeneste. 

Hva gjør vi med kollekter når kollektkorgene ikke sendes rundt?
Umiddelbart kan vi fortsette å gi vår ukentlige kollekt på Vipps. Da bruker du Vippsen vår som er 84060. Hvis du ikke har Vipps, men har lyst å gi snarest mulig, kan du bruke Credos Kontonr: 2801.46.09263

Hva kan du gjøre nå?
Det beste du kan gjøre for menighetens økonomi nå er å melde deg som fast giver.  Nå er det gylden anledning til å gjøre noe med det. Hvis du åpner vedlegget "Glade givere", får du veiledning om hvordan du kan bli fast giver. 

 

  • Oppdatert

Kommentarer

Ingen kommentarer her. Bli den første til å kommentere!

Skriv en kommentar

 
E-post blir ikke synlig for andre


Skriv inn symbolene du ser i feltet