Ny Koronaoppdatering for Trondheim

Som et bidrag til å begrense den ny oppblomstringen av korona i byen vår, har menighetsrådet besluttet at vi gjeninnfører noen av de minst drastiske tiltakene vi har hatt det siste året.

På grunn av den økende coronasmitten i Trondheim og anbefalingene fra Trondheim kommune vil vi gjeninnføre noen av smittverntiltakene kommende søndag.  Det vil si at vi plasserer stolene slik de sto før åpninga, med en meters avstand, og slik at folk kan føle seg trygge og bekvemme. Likeens anbefaler vi at folk bruker munnbind til de har satt seg i stolene sine, og generelt holder en meters avstand fra hverandre. 
 
Her er et utklipp av dagens pressemelding fra Trondheim Kommune: 

Dette er kommunens råd om smittevern nå

Hold deg hjemme om du er syk, vær flink med å vaske/sprite hendene og hold avstand. Bruk munnbind når du reiser kollektivt og der du ikke kan holde avstand. Tenk over om du kan redusere sosial aktivitet noe nå når smittetallene er høye.

Sist oppdatert: 04.11.2021

Foto av mann med munnbind

Trondheim kommune anbefaler folk å bruke munnbind når du tar buss eller er på steder der du ikke kan holde avstand.

Disse tiltakene, kombinert med at nesten 90 prosent av befolkningen i Trondheim er vaksinert, vil være gode tiltak for å begrense ytterligere smittespredning.

Tiltak på skolene

Kriseledelsen i Trondheim kommune er godt informert om situasjonen, og registrerer at smittetallene er ubehagelige høye i Trondheim, spesielt knyttet til enkelte skoler. På de aktuelle skolene er det iverksatt jevnlig testing, slik den nasjonale strategien legger opp til.

På alle skoler gjennomføres grunnleggende smitteverntiltak, som for eksempel håndsprit, oppfordring om å holde avstand etc. Trondheim kommune tester også veldig mange elever i skolen i disse ukene og det hjelper med tanke på å få de positive isolert. Trondheim kommune oppfordrer foresatte om å sørge for at skoleelever med luftveissymptomer tester seg og holder seg hjemme når de er syke.

Anbefalinger

Det er tidligere gått ut en anbefaling fra kommunelegen i Trondheim om at folk benytter munnbind på kollektivreiser og andre steder der det er vanskelig å holde avstand. Kriseledelsen vil understreke og forsterke denne anbefalingen.

Samtidig er det grunn til å minne om de generelle smitteverntiltakene:

Hold deg hjemme om du er syk, vær flink med å vaske/sprite hendene og hold avstand. Disse tiltakene, kombinert med at nesten 90 prosent av befolkningen i Trondheim er vaksinert, vil være gode tiltak for å begrense ytterligere smittespredning.

Det er med andre ord ikke nødvendig, på det nåværende tidspunkt, å innføre ytterligere tiltak i Trondheim eller anbefale formannskapet å vedta en ny forskrift.

Viktig milepæl

Da samfunnet ble gjenåpnet 25. september var både lokale og nasjonale myndigheter klare på at det ville forekomme nye smittetilfeller i samfunnet. Riktignok er tallene i Trondheim ubehagelig høye akkurat nå. Men situasjonen er langt mindre dramatisk enn den var på de tidspunktene vi hadde høye smittetall og få vaksinerte. Det er en vesentlig forskjell. Nå har vi nådd en viktig milepæl i Trondheim. 90 prosent av befolkningen over 18 år er nå vaksinert. Vi vet også at aldersgruppen under 18 år ikke blir veldig syke av covid-19.

Trondheim kommunes oppfordring til sine innbyggere er derfor: Tenk dere om og ta hensyn til hverandre. Hold dere hjemme ved sykdom, ta covid-19 vaksinen (om du ennå ikke har gjort det), vask og sprit hendene, hold avstand når du kan og tenk over om du bør redusere litt på den sosiale aktiviteten så lenge smittetallene er såpass høye.

Trondheim kommune vil i dagene som kommer følge situasjonen nøye og utarbeide planer for opptrapping av anbefalinger/tiltak dersom smittespredningen fortsetter og kan skape samfunnsmessige utfordringer.

  • Oppdatert