Ny eldste og ny diakon

Like før jul valgte menigheten Roy Gunnar Johansen og Stig Vaulen som henholdsvis ny eldste og ny diakon.

Roy Gunnar ble innsatt og ordinert som eldste på gudtjenesten 12.januar, mens Stig ble innsatt på gudstjenesten 2.februar. På bildet ser vi eldsterådet og diakonrådet samlet til sitt første møte hjemme hos Ole Gustav Aas.

Her har vi de to nyvalgte medlemmene: Stig og Roy Gunnar

Det nye Diakonrådet har fått denne sammensetningen: Jorunn Aabjørnsrød, Stig Vaulen og Britt Larsen:

Og her har vi Eldsterådet slik det ser ut i januar 2020: Ole Gustav Aas, Elling Vestbøstad, Bjørn Jellestad og Roy Gunnar Johansen

  • Oppdatert