Nå er det tid for dugnad

Våren er tid for dugnader, både privat, i nabolaget og i Credo. Fjorårets dugnad ble sterkt preget av korona. Selv om det fortsatt er korona, vil vi la årets dugnad bli mer preget av fellesskap enn i fjor.

Credo Dugnad 2021

Ordne-, rydde- og vaske-dugnad i mai, juni og juli

Kjære medarbeidere i Credo!  Menighets-dugnad hører med! Målet er reine, ryddige og velfungerende lokaler og innredning for det kommende året. En viktig del av dugnaden er også fellesskapet rundt den. Over samme dugnads-lesten som i fjor vil vi i år prøve å få litt mer dugnads-fellesskap enn i fjor, selv om korona-viruset begrenser oss i år, også. Det vil si at vi gjennomfører dugnaden over tid, samtidig som vi med vekstgruppenes vil prøve å konsentrere den om noen dager/kvelder. Vi ber hver vekst-gruppe ta opp dette snarest i sin gruppe og finne sin dugnadsdag som de avklarer med og booker hos Irene 45464835, som administrerer vår utleie av lokaler. Vi må unngå kollisjon med leietakere. Typisk vil en slik dugnad kunne vare i 3 timer + sosialt samvær med noe å bite i, så bestill gjerne lokalet for minst 4 timer.

 

Menighetens folk er erfarne med slike dugnader, så vi vil bruke den enkeltes innsikt og erfaring aktivt, uten å beskrive dugnadsjobbene mer enn nødvendig.  Stikkordene er å ordne, rydde og vaske etter behov og beste skjønn, både når det gjelder lokaler og inventar.

 

Alle gruppene har fått tilsendt en liste med oversikt over alle våre rom i Elveseter-gården, heretter kalt Kirka. Her er det også plass til å beskrive spesielle dugnadsjobber pr. rom. Hvis det ikke står noe spesielt, gjelder i alle den generelle oppgaven å ordne, rydde og vaske rom - vinduer, vegger og tak - og inventar etter behov og beste skjønn, slik at det kan stå seg godt til neste års dugnad, med unntak av den regulære, ukentlige vask og rengjøring. I skjemaet under er dette forkortet til Generelt.

 

Din vekstgruppes oppgave blir dermed å velge sine dugnads-rom, eventuelt sammen med en eller flere andre utenom gruppa som vil være med og samarbeide om oppgavene der på gruppas dugnads-dag/-kveld. Velg gjerne rom, inventar og oppgaver du/dere ellers er vel kjent med å holde i orden hjemme eller i Kirka, og start gjerne ovenfra og gå nedover i etasjene. Skriv så gruppeleders navn inn på lista i rubrikken Gruppe/nårKvitter da også ut hva som ble gjort under Ferdig utført. Denne listepåføringen kan du enten gjøre egenhendig i Kirka på lista som ligger på bordet i gangen eller ved å sende e-post til Bjørn Helland helland4@online.no med de samme opplysningene om rom, dato og Ferdig utført. Vi ber om at denne listeføringen nå blir gjort så snart som mulig i mai, med gjennomføring av dugnadsjobbene i mai, juni og juli. Målet er gjennom trivelig dugnad å få alle jobbene gjort og alt på stell i Kirka seinest innen vi starter etter sommeren i august.

 

Det kan være lurt med en liten befaring i de aktuelle rom før dugnadsjobben for å vurdere og planlegge det som skal gjøres og hva dere må ta med av utstyr. Trenger dere å låne nøkkel for å komme inn? Her er i så fall en del nøkkelpersoner du kan låne riktig nøkkel av: Stig Vaulen (95299385), Bjørn Helland (41603322), Valdemar Finanger 895089446) , Harald Larsen (9182558) - og eventuelt andre du kjenner med nøkkel eller bønnelunsj-nøkkelen.

 

Ring Stig Vaulen 95299385 eller Bjørn Helland 41603322 hvis du har spørsmål. Og planlegg vekstgruppens innsats nå så snart dere kan! Men unngå alle søn- og helligdager og følgende datoer da lokalene allerede er utleid: 4.-5. mai, 15. mai, 26. mai.

 

Med vennlig hilsen

Diakonrådet og Husstyret

 

  • Oppdatert