MØTET VED BRØNNEN

Velkommen til gudstjeneste søndag 21.1. Gjestetaler denne er Geir Spachmo

Geir vil være kjent for mange i Trondheim gjennom sitt engasjement i Frikirken og Ukraina gjennom en årrekke. Nå er han bosatt på Røra sammen med sin kjære Anne. Tema for dagen henspiller på fortellingen fra Joh 4 hvor vi får høre om Jesus som møter den samaritanske kvinnen ved brønnen.

Historien virker i utgangspunktet ikke så spesiell, men ved nærmere undersøkelser har søndagens fortelling mye å si til mennesker av 2018. Mange mennesker kan fortelle at de opplever seg sett og møtt av Jesus på samme måten som det vi hører i fortellingen. Samtidig inviterer vi til nattverd, søndagskole og kirkekaffe. Velkommen

  • Oppdatert