Mer lik Jesus

Søndag 9.9. fortsetter vi vår gjennomgang av Filipperbrevet. Tema for dagen handler om den flotte Kristushymnen som vi finner i Fil 2,1-11

Et mosaikkbilde fra Israel kan gi et lite bilde av Jesus. Det samme gjør Filipperbrevet, men samtidig er det en uhyre viktig del av bildet vi skal dele sammen på søndag. Hvem er Jesus? Og hva innebærer det å følge ham?

  • Oppdatert