Lovsangsseminar

Lørdag 9.6. har vi gleden av å invitere til lovsangsseminar med Jan Rettedal.

Seminaret blir en herlig blanding av undervisning og praksis. Vi skal bla. se på spørsmål som: Hvem er lovsangens adressat? Hva er lovsangens innhold? Hva er lovsangens hensikt? I tillegg skal vi prøve å lære oss nye lovsanger samtidig som vi gjenoppdager noen av de gamle skattene.

Sted: Credo Frikirke på Heimdal.

Tid: Lørdag 9. juni kl 11-15.

Pris: Gratis, men vi spleiser på pizza

Hvem: Åpent for alle, enten du har erfaring med lovsang eller ei.

Jan Rettedal - forkynner med lang fartstid i Frikirken. Bruker mye sang og musikk i sin forkynnelse.

  • Oppdatert