Kom og se

Noe av den største utfordring i de fleste menigheter her i landet er hvordan vi skal nå ut med evangeliet. Søndag 15. januar er dette i fokus på gudstjenesten i Credo.

Flere menighetsundersøkelser bekrefter at utadrettet arbeid og evangelisering er det svakeste punkt i de fleste menigheter. Det finnes sikkert mange grunner til at det er slik, så som menneskefrykt, sjenanse, usikkerhet, mangel på nød for dem som ikke kjenner Jesus og mere til. I denne gudstjenesten skal vi følge Jesus gjennom siste del av Johannes 1 og se hvordan han møter og inkluderer mennesker. Når Bibelen sier at Jesus vil gjøre oss til menneskefiskere, må det jo bety at han er den fremste læremesteren vår mht det å nå andre mennesker med de gode nyhetene. 

Denne gudstjenesten vil derfor være en del av våre forbeeredelser i ukene frem mot vårens Alphakurs.

  • Oppdatert