Kom og hør David Muturi fra Kenya

Siden David Muturi ble forhindret fra å komme fysisk til Norge pga visumtrøbbel, vil han i stedet tale til oss på storskjerm i kirken søndag 7.november.

VI SKAPER MULIGHETER I NAIROBIS SLUMOMRÅDER!

Noracta driver utviklingsarbeid på de fattiges egne premisser etter en modell Hans Nielsen Hauge brukte for 200 år siden i Norge. Vi tar deres eget verdensbilde på alvor og kombinerer derfor opplæring med åndelig og sosial støtte, økonomisk drahjelp og kompetanseoverføring. Vi gir fattige mennesker i slummen mulighet til å starte egne virksomheter, skoler o.s.v. Små menigheter utvikles til å være både åndelige og praktiske vennesamfunn og arnesteder for næringsutvikling. Modellen som virket på Hauges tid, fungerer i Nairobis slumområder i dag.

"Drømmen er å skape en grasrotbevegelse blant fattige kirker i Øst-Afrika hvor pastorer og medlemmer frigjøres fra slummen til et verdig liv i familie, menighet og i økonomisk virksomhet."
 
  • Oppdatert