Kjærlighetsmåltid

Skjærtorsdag 29.mars kl.19.00 feirer vi kjærlighetsmåltid i Credo.

I Jesu fotspor
Skjærtorsdag kveld følger vi i Jesu gjennom hans siste kveld med disiplene før langfredag. De holdt måltid og feiret påske sammen. De sang og spiste før Jesus innstiftet nattverden som sitt siste måltid sammen med disippelflokken. 

 

Kjærlighetsmåltid

Vi har kalt kvelden for et Kjærlighetsmåltid. Det har to sider: For det første uttrykker Jesus sin kjærlighet til oss gjennom nattverden. Så høyt er vi elsket av ham at han var villig til å ofre seg selv for oss. For det andre uttrykker vi vår kjærlighet til hverandre. Gjennom måltidsfellesskapet minnes vi om det store budet Jesus gav oss: Et nytt bud gir jeg dere, som jeg har elsket dere skal dere elske hverandre.

 

Alle kan bidra

Rammen for kvelden er kveldsmåltidet. Vi oppfordrer alle til å ta med seg litt å spise, aller helst noe ferdig påsmurt på fat. Det går også an å ta med seg frukt eller kake. Vi tar oss god tid med måltidet. Måltidet går deretter over i lovsang (akkurat som Jesus og disiplene lovsang Gud fra Salmenes bok), en kort andakt, vitnesbyrd og nattverd.

  • Oppdatert