Kenyabesøk med MBS-seminar

Første helg i september kan vi endelig ønske David Muturi fra Kenya og Østein Garcia de Presno fra Noracta velkommen til Credo

MBS- SEMINAR lørdag 3.september kl.11-15.00
Her skal David Muturi fra Kenya undervise om MBS - Manuskript Bibel Studie. Dette er bibelstudie-metoden de bruker i det store leder- og pastor-nettverket i Kenya og som er «limet» i deres arbeid blant pastorer og ledere. I Credo har vi også benyttet denne metoden våre grupper i flere år og vi erfarer den gir oss dypere forståelse av bibeltekstene enn andre opplegg. SKurset passer for både nybegynnere og for alle i Credo som har erfaring med metoden og ønsker å lære mer.  Vi håper at mange fra kommer.

Det blir servert pizza i løpet av dagen som vi dekker med kr 100 på hver deltaker.

«Kenya-kveld» Søndag 4. sept kl 19.00
Her blir det «Kenya-kveld» hvor David og Øistein forteller og viser bilder fra Noractas brede og varierte arbeid i Kenya, bl.a.:
CreaKid-senteret i Kibera-slummen og Sportsplassen som nå er ferdig 
Søndagsskolearbeidet - nå er mer enn 700 søndagsskolelærere kurset
Den nye skolen i Mathareslummen som er i gang etter at den gamle kom i problemer
Inspirasjonen og opplæringen gjennom Hauge-kursene 
Og ikke mínst hvordan de har opplevd Guds ledelse og velsignelse og beskyttelse i arbeidet
  • Oppdatert