Julesang-gudstjeneste

Ønsker du å komme i skikkelig julestemning? Da er dette noe for deg.

Kommende søndag feirer vi gudstjeneste med en herlig blanding av julens sanger på flere språk, samtidig som det blir lesning av de mest sentrale Messiasprofetiene fra Det Gamle Testaementet.

Adventus Domini

Herren kommer eller Herrens komme er den doble betydningen av adventsordet.

Vi feirer Jesus som

- Herren som skulle komme
- Herren som kom
- Herren som skal komme igjen

  • Oppdatert