Jeg ser det ikke før jeg tror det

Påskedag vender sorg til glede, håpløshet til håp, fortapthet til frelse, død til liv.

Jesu oppstandelse gjør påsken til vår aller største høytid. I løpet av tre dager forvandles mørke til lys, sorg til glede, død til liv. Vi kan undre oss over at ikke flere griper denne største begivenhet i historien med større glede og begeistring. Jostein Ørum har fundert over det samme og skriver et sted: "Hvorfor noen ender med en tro og andre ikke, er en gåte som jeg ikke regner med å løse noen gang, men de to kvinnene som løper bort fra graven på påskemorgen, gir i alle fall sitt bidrag til svar. Om jeg ikke tror, hjelper det ikke å se. Da vil vi ikke se det, selv om livet vinner over døden rett foran øynene våre."

  • Oppdatert