Ingen gudstjeneste på søndag

Etter at arrangements restriksjonene ble forlenget i Trondheim denne uken, har Menighetsrådet besluttet at vi avlyser søndagens gudstjeneste 13.juni.

Vi opplever for tiden en uavklart situasjon i Trondheim mht smittesituasjonen. Det gjør at Menighetsrådet på sitt møte tirsdag denne uken besluttet å avlyse søndagens gudstjeneste. Vi har mange personer som er i sving med ulike oppgaver knyttet til gudstjenestene våre og flere av disse har forberedelser som krever tid og forutsigbarhet. Vi har derfor valgt å avlyse gudstjenesten allerede nå uavhengig av hvilke nye forskrifter som måtte komme ila torsdagen. Hvis utviklingen går i riktig retning håper vi imidlertid at vi skal kunne feire gudstjeneste de to siste søndagene i juni før vi tar sommerferie.

  • Oppdatert