Hvorfor lese kristne bøker?'

Har du tenkt på hvorfor det er så viktig å lese kristne bøker, kristen litteratur? Vi har hentet en lederartikkel fra avisen Dagen 2.2.2022 der du kan finne 10 GODE GRUNNER TIL Å LESE KRISTNE BØKER

TI GRUNNER TIL Å LESE KRISTNE BØKER

Denne artikkelen er hentet fra lederartikkelen i avisen Dagen 2.2.2022, dagen etter at 24-åringen Joakim Solbakken ble intervjuet om sin utrolige appetitt  på kristne bøker. Hans appetitt er en oppmuntring og utfordring for mange andre.

Den unge medarbeideren i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag fortalte om sin lidenskap for kristen litteratur i et intervju her i avisen tidligere i uken.

Med hele 2.300 kristne bøker i hyllene sine stiller han i en klasse for seg. De fleste vil spontant tenke at man ikke har tid og ork til å lese så mye. Og man har heller ikke plass til å lagre så mange bøker.

Men poenget er ikke nødvendigvis å lese så veldig mye. Den største forskjellen er ikke på lite og mye, men på lite og ingenting. Det er med lesing som det er med mat: Appetitten vil variere. Men den som kan lese og har tilgang til bøker, har gode grunner til å bruke den. Her følger ti:

 

1. Erfaringer:

En kristen vet ikke hva han eller hun skal gå gjennom av godt og vondt i livet. Men man kan være temmelig sikker på at andre kristne har opplevd tilsvarende ting tidligere - og sannsynligheten er stor for at noen også har skrevet om det. Å få del i andres erfaringer kan være til stor hjelp i eget liv.

2. Fellesskap:

Den kristne tro er ikke et soloprosjekt. Kristne bekjenner en felles tro på Den treenige Gud. Ved å lese kristen litteratur, blir man oppmerksom på at mennesker med forskjellige evner, talenter og livsoppgaver deler den samme troen. Gjennom bøker kan de fleste finne noen å identifisere seg med.

3. Forankring:

Den kristne litteraturhistorien er to tusen år lang. Fortsatt kan vi lese bøker fra helt andre tider og steder med stort utbytte. Som Sigrid Undset påpekte forandres vaner og skikker: Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager».

Bøker åpner menneskers hjerter, og møter vårt eget hjerte. Solbakken påpeker i intervjuet med Dagen at gamle kristne bøker kan være de beste. Det kan mange kjenne igjen. Det er som regel gode grunner til at enkelte bøker overlever i generasjoner.

4. Opplevelser:

Den som tenker at bøker med kristent innhold må være tunge og kjedelige, har mye godt til gode. Det finnes et enormt spekter av litteratur båret av kristen tenkning - alt fra romaner til biografier til reiseskildringer og lyrikk.

5. Kristent språk:

I en så mangfoldig og raskt skiftende tid som vår blir vi bombardert med informasjon. Men informasjonen tar i svært liten grad utgangspunkt i en kristen virkelighetsforståelse. Kristen litteratur gir hjelp til å sette ord på livet vi lever og erfaringene vi gjør i et kristent perspektiv.

6. Døråpnere til Bibelen:

Den udiskutable hovedboken for alle kristne bør være Bibelen. Den har en helt egen status som Den hellige skrift. Samtidig kan andre kristne bøker gi uvurderlig hjelp til å forstå hva Bibelen faktisk forteller. Det er ikke bare barn som trenger veivisere i Guds ord. Alle kristne har bruk for gode «reiseledere» inn i den bibelske verden.

7. Bredere horisont:

Alle mennesker er seg selv nærmest. Vi har lett for å ha våre hjertesaker og kampsaker. Å lese kristen litteratur med en viss bredde utvider synsfeltet. Hvordan ser verden ut for en medtroende som er fattig og forfulgt, handikappet eller har erfart alvorlig sykdom? Og hvordan er det å komme til kristen tro fra en ateistisk eller muslimsk bakgrunn?

8. Refleksjon:

Den kristne tro er samtidig såre enkel og uendelig kompleks. Helt grunnleggende handler det om å tro på Jesus som Guds sønn og verdens frelser. Samtidig er Guds rike uendelig stort. God kristen litteratur gir troende større dybde i eget liv og mer innsikt.

9. Korrektiv:

Alle er barn av sin tid og preget av hvor man lever. Vi er både nærsynte og har blinde flekker. De fleste mennesker har dessuten en tendens til å omgi seg stadig mer med likesinnede etter hvert som årene går. Kristne er ikke unntatt fra dette. God kristen litteratur kan vekke oss fra sløve tanker og pense oss ut av usunne tankebaner.

10. Inspirasjon:

Synes du det er tørt og traust der du er? Er kristenlivet preget av resignasjon og frykt for framtiden? Mange har erfart at god kristen litteratur kan gi både glede og gnist når det ellers går trått.

Det finnes et enormt utvalg av kristne bøker. Selv Joakim Solbakkens samling er bare en liten smule. Så det er bare å forsyne seg!

  • Oppdatert