Pinse for alle

Pinsedag kalles gjerne for Kirkens fødselsdag da Den Hellige Ånd ble gitt til apostlene og de første Jesus-etterfølgerne. Men hvilken forskjell gjorde Ånden i deres liv? Og i våre liv?

ÅNDEN GJORDE FORSKJELLEN
Det var en merkbar forskjell på disiplene før og etter pinsen. Løfter ble oppfylt, liv ble forvandlet, nye ble lagt til fellesskapet og kirken vokste. Hvordan var det mulig? Det var tydelig at forvandlingen var knyttet til Åndens komme. Men hva betyr dette for oss som lever idag? Hvilken forskjell kan Den Hellige Ånd gjøre i våre liv? Idag? 
En fellesnevner på pinsedag er mengdeordet ALLE som går igjen. Hva betyr det for oss idag?

ÅNDEN BLE GITT PÅ PINSEDAGEN
Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted.
  2 Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt.  3 Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.  4 Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.
   
  5 I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen.  6 En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt.  7 Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler?  8 Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål?  9 Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, 10 Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, 11 jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!» 12 De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre: «Hva er dette for noe?» 13 Men noen gjorde narr av dem og sa: «De har drukket seg fulle på søt vin.» 


Peter taler på pinsedagen 
14 Da steg Peter fram sammen med de elleve. Han hevet stemmen og talte til dem:
        «Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem! Merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord!
 15 Disse menneskene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. 16 Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel:
          
   
 17 I de siste dager skal det skje, sier Gud,
           at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
           Deres sønner og døtre skal profetere,
           de unge skal se syn,
           og de gamle skal drømme drømmer.
          
   
 18  Selv over mine slaver og slavekvinner
           vil jeg i de dager øse ut min Ånd,
          og de skal tale profetisk.

  • Oppdatert