• Wittenberg hvor Luther levde store deler av sitt liv
  • Luthers rom i Wartburg hvor han oversatte Bibelen til tysk i 1522
  • Luther som munk fra 1506
  • Augustinerkloseret i Wittenberg
  • Portrett av Luther
  • Luther slår opp sine 95 teser mot avlatshandelen på kirkedøren i Wittendberg, 31.oktober 1517

Hva er arven etter Luther?

Søndag 1.oktober hadde Credo Frikirke en enkel markering av at det i år, 31.oktober er 500 år siden grunnlaget for Reformasjonen ble lagt.

Reformasjonen 500 år (1517-2017)

Nederst på denne siden finner du noen glimt av de viktigste hendelsene i livet til Martin Luther.

I tillegg vil du finne en oversikt over noen av de viktigsgte sporene han har etterlatt seg i kirken de siste 500 årene.

En tysk professor, Heinrich August Winkler har i tillegg sagt at "Vestens historie begynner med Martin Luther". Han har med andre ord satt dype spor i vår kirke, vår kultur og vår historie.

 

  • Oppdatert