Høstseminaret med Arne Skagen

"Dette var stort! Dette var inspirerende" var noen av kommentarene etter hostseminaret med Arne Skagen.

HØSTSEMINAR
Fredag 20. og lørdag 21.oktober feiret vi vårt første høstseminar sammen med Kristent fellesskap. Det ble en berikelse for oss alle sammen. Arne Skagen underviste i første del over emnet "Ett såkorn om dagen" og hvordan vi kan være med å plante såkorn gjennom dagen. Et av nøkkelversene han brukte var hentet fra 2.Kor 9,10: "Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt".

ARNE SKAGEN

Arne Skagen er fra Bergen og vil være kjent for mange gjennom sine bøker og sin undervisning. Han er spesielt kjent for å hjelpe menigheter og enkeltpersoner til å bli mer utadrettet og våken for hvordan dele troen med andre. Vi anbefaler hans to bøker på det varmeste. 

  • Oppdatert