Høstens program

Hvis du ikke har fått med deg høstens program, så kan du laste det ned fra hjemmesiden. Her finner du siste utgave med noen mindre endringer.

Programmet kan du enten laste ned her, eller du får det i papirutgave på Credo.

Vi har bl.a.flere flotte talebesøk i høst, noe som starter allerede på Menighetshelgen til Hållandsgården. Der blir Helga Marie og Øysteni Garcia de Presno talere. I tillegg starter vi høstsemesteret med en prekenserie vi har kalt "Bildet av en levende menighet"

Apg 2,42
Bakgrunnen for dette bildet er teksten fra Apostlenes gjerninger kap 2,42-47:

"De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brød de brødet og spise sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse."
De 4 B-ene

Gjennom fire søndager tar vi for oss hver av de 4 B-ene: Apotlenes lære (Bibelen), fellesskapet (Bror og søsterfellesskapet), brødsbrytelsen og bønnene.

  • Oppdatert