Heimdal Friskole har ansatt sin første rektor

Da fristen for å søke på rektorstilling og lærerstillinger ved Heimdal Friskole gikk ut 1.april, var det i alt kommet inn 14 søknader; 1 på rektor- og resten på lærerstillinger.

Vi kan med glede melde at den første rektor ved Heimdal Friskole ble ansatt denne uken. Vår nyansett rektor er Susanna Solem Gunnestad, lærer på Tomasskolen og aktiv i Pinsekirken på Heimda. Gratulerer med stillingen.

Så snart de øvrige ansettelser er bekreftet, kommer vi tilbake med en nærmere presentasjon av de øvrige ansettelser som er gjort. La oss fortsette å omslutte etableringen av skolen i våre bønner.
Under kan du se stillingsannonsene man har søkt på:

REKTOR- OG LÆRERSTILLINGER
Heimdal Kristne Grunnskole har fått godkjenning for å opprette en grunnskole klasse 1-10 med 150 elever. Skolen vil arbeide ut fra læreplanverket for grunnskolen, med utdypinger i forhold til skolens kristne verdigrunnlag utviklet av Kristne Friskolers Forbund. Skolen eies av Credo Frikirke og Pinsekirken på Heimdal. Skolen vil være åpen for alle søkere.

Med forbehold om endelig godkjenning av skolelokaler, lyser vi ut følgende stillinger: 

Rektor
Rektor har hovedansvar for den pedagogiske og administrative driften av skolen og vil rapportere til skolens styre. HKG har en tydelig kristen profil.

 Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle skolen i samsvar med skolens formål, samt lede skolens personale
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Økonomiansvar
 • Utvikle skolen som en lærende organisasjon

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som kvalifiserer til å undervise i grunnskolen, jf. kap. 14 i Forskrift til opplæringslova
 • Erfaring fra undervisning og utviklingsarbeid i grunnskolen
 • Tilleggsutdanning innen skoleledelse eller villig til å ta videreutdanning innen dette fagfeltet.
 • Relevant ledererfaring, 

Personlige egenskaper. Vi søker etter en leder som:

 • Er motivert for å virkeliggjøre og utvikle skolens kristne formål
 • Kan ivareta og videreutvikle skolens kultur og læringsmiljø med fokus på elevenes trivsel og læringsutbytte
 • Arbeider systematisk, langsiktig og strategisk
 • Har gode evner til å samarbeide, lytte, veilede, inspirere og sette grenser
 • Er fleksibel, løsningsorientert og motivert
 • Er tydelig og synlig overfor elever, tilsatte og foreldre, og i nærmiljøet
  Vi tilbyr  
  Ordnede lønns- og arbeidsforhold
  En spennende og utfordrende arbeidsplass

3 lærerstillinger. 

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha godkjent lærerutdanning for å undervise på barnetrinnet eller ungdomstrinnet.
 • Erfaring i undervisning i flere fag i grunnskolen. Nyutdannede kan også søke.
 • Evne til å motivere elevene til læring og samarbeid i skolen, og til positiv klasseledelse
 • Evne til å samarbeide og arbeide i et team med skolens ledelse og andre ansatte, 
 • Evne til å kommunisere og samarbeide med foreldre
 • Motivasjon til aktivt å medvirke til å virkeliggjøre skolens kristne formål

Vi tilbyr:

 • Ordnede lønns-, pensjons- og forsikringsforhold
 • Mulighet for å være med på skoleutvikling
 • Deltakelse i faglige kurs og konferanser

 

Kontaktinformasjon:

Arve Gunnestad (styreleder for HKG), 
arvegunnestad2@gmail.com   tlf. 99690602. 
Søknad, CV og kontaktinfo til referanser sendes til Arve Gunnestad, på e-post: arvegunnestad2@gmail.com

Søknadsfrist 1. april.

 • Oppdatert