Har du lært å lovprise?

Mens klagesangene lyder som et rop til Gud for hans taushet og fravær, ærer lovsangene den samme Gud for hans nærvær, hjelp og omsorg. Hvordan henger dette sammen?

Søndag 22.september er dette hovedtema på gudstjenesten. Salmenes bok har en veldig spennvidde, fra fortvilte bønner og rop til Gud som de ikke forstår, og til fargerike takkesalmer og lovprisninger for alt Gud har gjort og alt han er. Philip Yancey har sagt at salmene er like mangfoldige eller rotete som livet vårt kan være det. De bretter ut hele det menneskelige følelsesregister. Salmene viser oss at akkurat som vi kan lære å øse ut vår klage til Gud, så kan vi lære å lovprise ham. Ja, som det står i Salme 40,4 så kan Gud skape lovprisningen i våre liv: "Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud". Takk og tilbedelse ligger veldig nært hverandre, men det kan være en hjelp for tanken å vite at i takken ærer vi Gud for noe han har gjort, mens i tilbedelsen ærer vi ham for den han er. 

  • Oppdatert