Har du en BIBELPLAN for 2021?

Paulus har en klar oppfordring og oppmuntring til sin venn Timoteus: "La Kristi ord få rikelig rom hos dere" leser vi i Kol 3,16. Hvordan er det mulig ved starten på et nytt år?

La Kristi ord få rikelig rom hos dere.

Dette er en utfordring og et kall til alle Guds barn og til Guds folk når vi kommer sammen. Vi vet at vår onde fiende bruker all sin list og sine onde knep for å hindre oss i å gi Bibelen rom. Mange oss har erfart at den oppgaven greier han med glans særlig hvis vi ikke har en plan, en rutine eller en god vane som vi følger. 

Derfor skal du få noen gode tips som kanskje kan hjelpe deg til å komme igang eller fornye bibellesningen. Nedenfor kan du først lese noen grunnleggende spørsmål om hvilken Bibel du vil lese og hvordan du vil lese den. Deretter kommer forslag på bibelleseplaner du kan bruke.


1. HAR DU EN GOD BIBEL? 
Sørg for at du har en god og lesbar bibelutgave. Ikke alle bibelutgaver er like lettleste fordi de bygger på ulike oversettelser. Sørg for at du har en bibel hvor du ikke strever med å forstå hva som står der. Mange av oss har god erfaring med Bibelen 2011 fra Bibelselskapet. Andre har gode erfaringer med Norsk Bibel. 

2. BIBEL PÅ PAPIR ELLER PÅ NETT?
Du kan også laste ned eller lese Bibelen på nett. Da anbefaler vi deg å gå inn på  "YouVersion" eller "Bibel.no"

3. LYTT GJENNOM BIBELEN.
Opprinnelig ble Bibelen lest høyt når man kom sammen: "Ta deg særlig av skriftlesningen" skriver Paulus til Timoteus i 1.Tim 4,13. Hans Johan Sagrusten som besøkte oss i februar 2020 oppfordrer til høytlesning av bibelen. Dette er en måte å tilegne seg Bibelen på som dessverre er alt for lite i bruk i mange av våre menigheter. Et mulig alternativ kan også være å laste ned Bibelen som lydfil f.eks gjennom bokbasen "Storytel". 

4. BE GJENNOM BIBELEN

På våre morgenbønnesamlinger på Whereby har du mulighet for å være med å be deg gjennom hele bøker i Bibelen. Mange erfarer at dette er en flott måte å anvende bibelord i situasjoner som vi møter i hverdagen.

LAG DINE EGNE PLANER
a) Tett hullene. Er det bøker du aldri har lest i Bibelen? Kanskje du skal prøve å starte med dem?

b) Lystprinsippet. Er det bøker i Bibelen du har tenkt å lese, men aldri tatt deg tid til? Kanskje du skal gjøre det nå?

c) Les kronologisk. Noen velger å lese Bibelen fra perm til perm. Det er godt mulig, men litt krevende i enkelte partier. 

d) Les Bibelen fra tre kanter. Dette er en måte å lese Bibelen på ett år og som er inspirert av John Stott. Du begynner fra tre ulike kanter: 1. Mosebok, Esra og Matteus. Du leser kun 1 kapittel fra hver av de tre stedene og leser deg fremover i Bibelen.

e) Les tematisk med hjelp av Bibelmix eller Bibelordbok. Ta for deg et emne som du har lyst å finne ut mer om i Bibelen. F.eks om bønn, om helbredelse, om profeti, om evangelisering, om nåde, om tligvelse osv. Slå opp i Bibelordboken på det aktuelle emnet. Les en tekst for hver dag. Dette er en fin måte å få tettet noen hull på.

f) Les Salmene etter kalenderen. I høst fikk jeg høre om en fin måte å lese gjennom Salmenes bok 2x i året. Salmenes bok består av 150 salmer. Leser du en salme hver dag, tar det deg ca 5 måneder å lese gjennom Salmene 1 gang. Siden noen salmer er litt lange, kan det være at du vil dele dem opp over flere dager. Men på denne måten kan du lese gjennom Salmene 2 ganger i året. Hvis du leser Salme 1 feks 1.jan, Salme 2  2.jan ... Sal 23 den 23.jan så følger du bare Salmen følge datoen. Etter en måneds lesing fortsette du med Salme 31, 32, 33, 34 osv. Hvis en måned har 31 dager, kan du evt ta igjen en salme du ikke rakk å lese tidligere. For å hjelpe med husken, er det et poeng at dato og Salmenr følger hverandre. Dvs at hvis du har kommet til Salme 67 så bør datoen for den dagen være 7, 17 eller 27.

 

6. BRUK FERDIGE PLANER

a) Bibeleseplan 2020/21: Det finnes en rekke ferdige bibelleseplaner. I papirutgave finner du den lille Bibelleseplanen som Bibelselskapet utgir. Kan kjøpes/bestilles i bokhandelen. Denne følger kirkeåret og tekstene som brukes i morgenandakten på NRK. Denne planen finner du også på Bibel.no

b) You Version. Her finner du alt fra dagens tekst til korterer eller lengre bibelplaner som du kan følge gjennom Appen "YouVersion"  Gå inn på følgende lenke: https://www.youversion.com

c) BIOY eller Bible In One Year fra HTB i London. Her leser du Bibelen gjennom ett år med kommentarene til Nicky Gumbel. Denne er det mange i Credo som har brukt med stort utbytte. Gå inn på denne siden: https://bibleinoneyear.org

Der kan du velge mellom en KLASSISK versjon av BIOY, en EKSPRESS versjon og en UNGDOMSversjon. 

  • Oppdatert