Håp i en urolig tid

Lørdag 14. og søndag 15.mai får vi besøk av Åpne dørers sentrale medarbeider Broder Michael i Egypt. Lørdag blir det seminar i Pinsekirken, mens gudstjenesten søndag blir i Credo.

Vi vil invitere deg til en inspirasjonssamling med fokus på HÅP! Her vil du få møte ‘Broder Michael’, en sentral kristen leder fra Egypt, hvor kristne over lengre tid har levd under forfølgelse og opplevd flere voldelige angrep som enkelt kristne og kirker. Likevel sier de: 
 
«Kirken er ikke redd for døden - fordi kirken er ikke en jordisk konstruksjon, det er en himmelsk konstruksjon.»  
 
‘Broder Michael’ vet hva det vil si å leve i et land hvor uro og frykt lett kan dominere, men hvor kirken har lært at Håpet er større enn døden.  Broder Michael» har gjennom mange år vært en av Åpne Dørers sentrale medarbeidere i Egypt, og er i dag en av hovedlederne for Åpne Dørers arbeid i landet.

Han er også leder i en evangelisk kirke der han har spesielt fokus på å undervise kristne ektepar.

«Broder Michael» har inngående kjennskap til det å leve som kristen i et muslimsk land, med diskriminering og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus.

Han brenner for den verdensvide kirken, er en dyktig kommunikator som har et brennende ønske om å få møte kirker i den frie verden, for å formidle hva Gud gjør i Egypt.

Gud har en kirke, den forfulgte kirke er vår kirke, og vår styrke og mulighet handler om å ha et nært forhold til Jesus. 

Første gang «Broder Michael» besøkte Norge var i 1995 og etter det har han besøkt Norge flere ganger for å formidle hva Gud gjør i Egypt.

 

  • Oppdatert