Gud, min Skaper og Far

"Jeg tror på Gud Fader, den Allmektige, himmelens og jordens Skaper". Sånn starter vår apostoliske trosbekjennelse.

Men hva betyr det at Gud er vår Skaper og Far? Hva betyr det for vårt gudsbilde og vår selvsforståelse? Denne søndagen tar vi fattt på det som gjerne kalles "Den første trosartikkel". Her er det mye å hente, både til trøst og til glede, men også til undring, takk og tilbedelse.

  • Oppdatert