Gud gjør ikke forskjell på folk

Søndag 10.11. skal vi besøke Jakob som var veldig opptatt av hvordan man tok imot folk i menigheten.

I Jakobsbrev kap 2,1-9 leser vi om hvordan det kunne bli gjort forskjell på rike og fattige i synagogen. Bibelen er tydelig at dette ikke er noe Gud har behag i. I Efes 6,9 leser vi om Gud at "han gjør ikke forskjell på folk". Hva innebærer det at Gud ikke gjør forskjell på folk? Hvordan kan vi la være å gjøre forskjell på folk?

  • Oppdatert