Gode eller dårlige unnskyldninger

Når Gud vil ha kontakt og fellesskap med oss mennesker, kommer vi ofte med dårlige unnskyldninger. Noen av disse vil ta opp i søndagens gudstjeneste 18.juni.

Denne gudstjenesten blir den siste før sommerferien. De neste søndagene helt frem til 13. august blir det husmøter på søndagskveldene. 

Søndagens bibelfortelling er hentet fra Lukas 14, 15-24. Vi møter Jesus mens han er på besøk hos en fariseer. Måltidet får nok en annen vending enn det fariseeren hadde forventet seg da han inviterte Jesus hjem til seg. Her kan du lese om den siste som skjedde undermåltidet.

Det store gjestebudet 
15 En av gjestene som hørte dette, sa til ham: «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» 16 Men Jesus sa til ham:
        «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange.
17 Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte: ‘Kom, for nå er alt ferdig!’ 18 Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa: ‘Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’ 19 En annen sa: ‘Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’ 20 Og en tredje sa: ‘Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke komme.’ 21 Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren: ‘Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.’ 22 Tjeneren kom tilbake og sa: ‘Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå plass.’ 23 Da sa herren til tjeneren: ‘Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt.24 For det sier jeg dere: Ingen av dem som var innbudt, skal få smake festmåltidet mitt.’»

  • Oppdatert