Går det an å være skeptisk til PRIDE?

De siste årene har det vært en eksplosiv utvikling av PRIDE-parader rundt om i landet. Og presset for å delta er stort i mange sammenhenger. Er det da mulig å være skeptisk?

Da Trondheim kommune i starten på sommeren vedtok å utruste skoler og barnehager og offentlige bygg med regnbueflagg for 500 000 kr innsnevret man frihetsrommet for alle som ikke deler denne ideologien. 

PRIDE SKEPSIS?

Det er ikke lenger bare politikere og offentlige personer som må ta stilling til den påtrengende ideologien fra interesseorganisasjonen FRI og PRIDE. Nå kan omtrent hvem som helst av oss regne med å bli utfordret og stilt til regnskap.

HVORDAN MØTE IDEOLOGIEN?

1. Vi skal møte alle mennesker med vennlighet - uansett tro eller ideologi.
"La alle mennesker få merke at dere er vennlige" leser vi i Fil 4.

 

2. Vi skal møte alle som likeverdige medmennesker. 
Uansett hva mennesker gjør eller sier, så er de likeverdige medmenneske som deg og meg.
Vi er ikke mot mennesker, men mot en usunn og destruktiv ideologi.

 

3. Vi skal møte alle med ærlighet og sannhet.

Vi er i mot trakassering av mennesker, også LHBTI+ personer. På samme måte har ingen rett til å skjelle deg ut eller kalle deg intolerant om du saklig og vennlig hevder et bibelsk syn på samliv.

4. Vi er for ekteskapet og kjærligheten innenfor de gudgitte rammer.
Vi deler ikke Fri og Pride sin samlivsideologi. Tvert imot oppleves den som en forførende og forvirrende stemme som i det lange løp vil bryte ned samliv, ekteskap og sunt selvbilde hos barn og unge mennesker. 

 

5. Vi skal møte alle mennsker med Guds ord, fakta og ikke bare følelser.
Du finner flere artikler og ressurser på nettsiden www.samlivsbanken.no

En av artiklene handler om "7 grunner for å ikke delta i Pride-parader".

 

  • Oppdatert