Fullfør løpet

Søndag 26.august fortsetter vi vår nye serie om Filipperbrevet.

Vi er fortsatt i innledningsfasen av brevet. Søndag skal vi ta for oss Filipperne 1,3-11. "Han som begynte den gode gjerning i dere er også mektig til å fullføre den helt til Jesus Kristi dag" leser vi i vers 6. Gud er mektig til å fullføre det han har begynt. Nå vil han også fullføre sin gode gjerning i hver enkelt av oss. Vi ønsker spesielt velkommen til deg som kommer for første gang på søndag. I tillegg til gudstjeneste med nattverd, har vi som vanlig søndagskole for barna, lekekrok for de aller minste og kirkekaffe til alle etter gudstjenesten.

  • Oppdatert