Framtidsfrykt eller framtidstro?

Forventningens adventssøndag er navnet på 2.søndag i advent.

Når vi tenker på framtiden, kan vi lett bli lammet av framtidsfrykt. Det er gjerne slik for de fleste mennesker at tanken på det ukjente eller usikre, enten fyller oss med forventning eller frykt. I hovedteksten for denne søndagen skal vi lese fra Joh 14,1-4. Der sier Jesus til oss:  "La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg". Hovedbudskapet synes å være enkelt - vi skal ikke frykte for framtiden fordi vi ikke møter den alene, men sammen med Jesus. Og Han har framtiden i sine hender.

  • Oppdatert