Første juledag i Credo

Velkommen til høytidsgudstjeneste med nattverd første juledag kl.12.00

Hva betyr det at Gud ble menneske, at Jesus ble en av oss? Hvilke konsekvenser har dette som vi kaller for INKARNASJONEN (at Gud ikler seg en kropp som oss)? Mens Lukas i juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesus fødsel, så gir Johannes oss forklaringen på hvorfor Jesus ble født og kom til verden.

Hovedteksten hos Johannes finner du i Johannes kap. 1, 1-14.

Men vi finner også noen av de samme ordene og bildene i 1. Johannes 1,1-4. Dette blir prekenteksten vår denne juledagen.

JESUS KRISTUS - LIVETS ORD

1 Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi: livets ord. 2 Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Far og ble åpenbart for oss. 3 Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med Far og med hans Sønn Jesus Kristus. 4 Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen.

 

  • Oppdatert