Følg Sannheten i kjærlighet

Søndag 1.november fortsetter vi vår gjennomgang av Efeserbrevet. Dennes søndagen stanser vi ved kapittel 4 hvor Paulus går over fra lære til formaning.

Vi begynner nå på andre del av Efeserbrevet. Nå følger tre kapitler med formaninger, oppmuntringer og tilskyndelser til menighetene. Formaningene i NT har alltid en positiv hensikt. De handler om at læren skal bli til liv og etterfølgelse. I kapittel 4 får vi en flott innføring i hva som skaper kristen enhet - både i lokalmenigheten og mellom Guds folk. 

 

Kirkens enhet Efes 4,1-16
Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått,  i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet.  Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: én kropp, én Ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp,  én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt.   Derfor heter det:
           Han steg opp i det høye
           og bortførte fanger,
           til menneskene ga han gaver.
 At han steg opp, må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste, til jorden.Han som steg ned, er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp,  inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.
Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet

 

 

  • Oppdatert

Kommentarer

Ingen kommentarer her. Bli den første til å kommentere!

Skriv en kommentar

 
E-post blir ikke synlig for andre


Skriv inn symbolene du ser i feltet