Følg meg tross motstand

Velkommen til gudstjeneste med nattverd søndag 25. februar. I Bibelen ser vi at den som tror på Jesus må regne med motstand. Denne søndagen skal vi fokusere på åndelig motstand og hvordan møte den.

Det er naivt å tro at vi kan gå gjennom livet uten å møte motstand, eller rettere sagt - at troen vår møter motstand. Denne søndagen skal vi dukke ned i noen avsnitt fra 1. Johannes brev. Johannes er bevisst på at verden påvirker oss. Men samtidig kan vi være med å påvirke verden fordi det bor en annen Ånd i oss. Vi leser fra 1. Joh 4,1-6:

Prøv åndene
1 Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. 2 På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden.
4 Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden. 5 De er av verden, derfor taler de som verden, og verden lytter til dem. 6 Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd.

  • Oppdatert