Følg meg når du fristes

Søndag 18.februar er det Tomasmesse i Credo. En slik Tomasmesse kan være en berikelse for både bønnespråket og bønnefokuset vårt i hverdagen.

HVA ER EN TOMASMESSE?
En Tomasmess er en annerledes gudstjeneste som inviterer oss til å være mer deltagende enn sammenlignet med vanlige gudstjenester. Kirkerommet vil være preget av en rekke bønnestasjoner eller bønneposter. Her inviteres du til å bli med på et variert bønnefokus, fra det helt nære og personlige, via bønn for andre og til bønn for verden og verdensmisjonen. 
Et viktig Bibelord fra 2 Tim 2,1-4 er en viktig motivator og retningsgiver for bønnefokuset denne søndagen:
"Jeg formaner dere fremfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne!" 

  • Oppdatert