Følg Jesus i lyset

Nå når novembermørket har lagt seg over landet, er det befriende å lese om lyset. I Efeserbrevet kalles Guds barn for Lysets barn. Hva betyr det?

Det er lettest å få øye på hva det er å leve i lyset, når vi først har oppdaget hva det betyr å leve i mørket. Efeserne 4 og 5 gir gode eksempler på begge måter å leve på. Og det er på denne mørke bakgrunn at det gir en god mening i å snakke om LYSET. Efeserne hadde en fortid der de var godt kjent med å leve i mørket, men etter at de var blitt kristne, hadde de fått en ny status som Lysets barn. Dette kan du lese om i Efes 5:
Efes 5,1-16: Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn.  Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud.
   
  Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige.  Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud!  For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudsdyrkelse.  La ingen narre dere med tomme ord! For slikt gjør at Guds vrede rammer de ulydige.  7 Gjør ikke felles sak med dem! 

Lysets barn 
 En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn! Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. 10 Prøv hva som er til glede for Herren!11 Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller! 12 Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. 13 Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, 14 og alt som kommer for dagen, er lys. Derfor heter det:
          Våkn opp, du som sover,
          stå opp fra de døde,
          og Kristus skal lyse for deg.
15 Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke,16 så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. 17 Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. 18 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden 19 og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren. 20 Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn.

  • Oppdatert

Kommentarer

Ingen kommentarer her. Bli den første til å kommentere!

Skriv en kommentar

 
E-post blir ikke synlig for andre


Skriv inn symbolene du ser i feltet