Felles gudstjeneste i Pinsekirken

Søndag 5. november avrunder vi besøket fra Åpne Dører med felles gudstjeneste i Pinsekirken. Tema er "Lys og Salt" og det er Helge Åkernes som taler.

Gudstjenesten blir en avrunding av hele denne helgen som er kalt "Stå sterke i stormen".

Søndagens tema er det fjerde tema i denne serien.

Bolk 4: Lys og salt 

Er jeg som kristen en influenser?

Forandrer jeg mine omgivelser?

Betyr jeg en forskjell med mitt liv?

Hvordan kan jeg med mitt liv prege samfunnet rundt meg?

 

Dette er kanskje ikke spørsmål vi daglig går og tenker på og spør oss selv om.

Men dersom disse spørsmålene skulle komme opp, hva er vårt svar da?

Hvorfor er du en kristen?

 

Det er forholdsvis enkelt å svare på dette spørsmålet innenfor menighetens fire vegger sammen med andre kristne. Men hvis du skulle svare på dette spørsmålet til en muslim, eller en sekulær nordmann som ikke kjenner til eller forstår det kristne språket om frelse, synd osv – hva ville du si da?

  • Oppdatert