Feiring av 750 år med Magnus Lagabøtes landslov

Søndag 28. april blir det en stor og flott markering av Magnus Lagabøtes landslov som har hatt stor innflytelse i landet vårt gjennom 750 år-

Denne store begivenheten i Norges historie vil bli markert på ulike måter gjennom 2024 i landet vårt. 

Denne markeringen i Norkirken Salem er en flott anledning til å være med på feiringen her i MidtNorge. 

Så husk å sett av denne siste søndagskvelden i april.

  • Oppdatert