Fakkeltog i Trondheim

Lørdag 2.november er Credo med i fakkeltoget for våre forfulgte trossøsken.
Oppmøte på Cicignons plass (bak Nova) kl. 15.00

Fra Cicignons plass går vi i fakkeltog gjennom byens gater og ender opp i Misjonskirken hvor det blir appell ved Broder Michael fra Egypt. La oss stå sammen og gå sammen for våre forfulgte søsken i troen.

Årets tema:

I år er hovedfokus på "KVINNER SOM FORFØLGES FOR SIN TRO".

4 av 5 mennesker lever i land der tros- og livssynsfriheten er sterkt eller meget sterkt begrenset. Svært mange av disse er kristne. Vi regner med at ca 215 millioner kristne forfølges for sin tros skyld. Mange av disse er kvinner.  Årets opprop vil sette fokus på hvordan trosfrihet og kvinners rettigheter henger sammen. Vi ønske å belyse hvordan kvinner spesielt rammes av religiøst motivert diskriminering og overgrep. Mange ganger er kvinner dobbelt sårbare for diskriminering og overgrep, både fordi de er kvinner og på grunn av deres tro eller livssyn. Kvinner som tror feil, sett fra eget trossamfunn eller resten av samfunnet, blir på mange måter straffet hardere enn menn. De trakasseres, utsettes for press og rammes av både fysisk og psykisk vold. De er ekstra sårbare for seksualisert vold, kdinapping og tvangskonvertering. Samtidig blir disse konsekvensene ofte oversett når trosfrihetsbrudd dokumenteres og analyseres.   Det er Åpne Dører og Stefanusalliansen som står bak fakkeltogene. I Trondheim er Trondheim Kristne råd også med i samarbeidet.  For nærmere info se hjemmesiden: www.fakkeltog.no

 

 

  • Oppdatert