"En dag med HJERTEFOKUS" UTGÅR pga sykdom


Lørdag 19.november er Credo med å arrangere "En dag med Hjertefokus" i Betania.

H V A E R
H J E R T E -
F O K U S ?

Hjertefokus er en dyptgripende undervisning basert på bibelske sannheter og psykologiske mekanismer. Les gjerne mer på www.hjertefokus.no Hele kurset går over en uke. Hjertefokus handler om hvordan vår livshistorie preger oss, og Guds ønske om å bringe legedom til våre sår. En viktig forutsetning for et positivt og trygt møte med livet, er at man har en trygg identitet og opplevelse av egenverdi. Hjertefokus handler om å virkeliggjøre Guds store drøm om personlig vekst og modning i menneskers liv. Om å bli den vi opprinnelig er skapt til å være. Om å la Gudsbildet i oss bli tydeligere, ikke minst i og gjennom våre relasjoner.

HJERTETS MURER
Hjertefokus-kursene er basert på undervisningen i Dr. Bruce Thompson`s bok "Hjertets murer" Dr. Thompson er en lege fra New Zealand som startet College of Counseling and Health Care (Høyskole for Veiledning og Helse) i Ungdom i Oppdrags (YWAM) University of the Nations. Som misjonær til Vest-Afrika ble frø plantet som med tiden blomstret til å bli YWAM`s veiledningsklinikker over hele kloden. 

H J E R T E F O K U S - D A G

M e d G u n h i l d o g O d d v a r H u s b y Denne dagen får du mulighet til å få en smakebit av kurset, hvor du får noe av den mest sentrale undervisningen. Dette kan være nyttig i seg selv, men også en god forberedelse til du skal ta kurset selv Gunhild jobber til daglig som psykiater, mens Oddvar er siv.ing og jobber i nærlingslivet.

 

PRAKTISK INFO

PRIS       200KR / 100KR (STUDENT) Prisen inkluderer lunsj, kaffe, frukt og alt av undervisning

TID:         KL 10:00-16:30

STED:     BETANIA TRONDHEIM Griffenfeldts gate 2

PÅMELDING:  se nettsidene til Credo, Betanina eller Trondheim Frikirke. QR-kode finner du nederst i brosjyren (se vedlegg).

 

  • Oppdatert