Døpt til å leve

Søndag 14.3. åpner vi for vår først gudstjeneste siden jul i Credos lokaler. Det er med stor glede at vi kan feire årets først dåp den samme søndagen.

Døpt til å leve har vi satt som overskrift for denne dagen. 
Det er pastor Bjørn som skal tale over Romerbrevet kap 6. Vi skal se på dåpens 3 NEI og 3 JA.

Samtidig kan vi invitere til årets første søndagskole innendørs. I og med at vi nå kan møtes inntil 100 stk, vil det ikke bli noens streaming av denne gudstjenesten.


Vi minner om følgende smittevern:

Møteregler fra helesemyndighetene gjelder fortsatt. Det betyr at vi fortsatt må holde 1 meters avstand (bortsett fra til ektefelle/egen familie), praktisere god håndhygiene og sitte på tilviste plasser. Har du smittesymptomer er det selvsagt at du dessverre må holde deg hjemme. Munnbind er ikke lenger påbudt under gudstjenestern, men vi anbefaler at alle bruker munnbind til de har funnet sitteplassen sin. Klærne tar man med seg inn i lokalet og henger over stolen man sitter på. Garderoben vil ikke være i bruk. 

Under kirkekaffen venter man til man blir servert.

 

På grunn av at lokalene vil bli utleid til dåpsselskapet etter kirkekaffen, regner vi med å avslutte kirkekaffen rundt kl.13.00

  • Oppdatert