Dobbel lytting

Det er mye inspirasjon og nyttig lærdom å ta med seg når vi skal høre om Filip som møtte den etiopiske hoffmann.

Ingen av dem visste at dette møtet langs veien til Gaza skulle komme til å forvandle livet til etioperen. I denne historien fra Apostlenes gjerninger kan vi lære noe enkelt og avgjørende om hvor viktig det er å lytte dobbelt (som John Stott kaller det). Vi må lære å lytte både til Gud og til mennesker på samme tid. 

  • Oppdatert